Psychologen team

  Mijn naam is Marcel Sanders en ik ben 64 jaar. In 2011 is Tara Consult/ Psycholoog Nijmegen opgericht. Vanuit dit bedrijf werk ik samen met een netwerk van gespecialiseerde psychologen.

  Marcel Sanders 550Na een opleiding Bedrijfskunde studeerde ik Psychologie en Filosofie, volgde ik een NLP- en een Neurofeedbackopleiding, tal van vakgerichte cursussen en opleidingen en tientallen persoonsgerichte trainingen. Na een aantal jaren wetenschappelijk werk heb ik me vooral gericht op het direct begeleiden van mensen via coaching, therapie en training. Steeds koos ik daarbij voor een heel directe en persoonlijke aanpak, met een focus op diepgang en bewustwording. Naar mijn idee is anders geen wezenlijke en blijvende verandering mogelijk.

  Bewustzijnsontwikkeling en zingeving blijven voor mij persoonlijk de meest boeiende thema’s. 

   Kwalificaties:

  • Bedrijfskundige (ing.)
  • Register Psycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie
  • Registertherapeut BNG®
  • NLP practitioner
  • Neurofeedbacktherapeut
  • Gecertificeerd Cogmed® coach
  • NFG-praktijkhouder

   

  In ons werk bij Tara Consult stellen wij de volgende kernvragen:

  • Wie ben jij werkelijk?
  • Wat zijn jouw persoonlijke waarden?
  • Waar ligt jouw bezieling?
  • Wat is jouw unieke levenspad?
  • Hoe kun jij je volledige potentieel ontplooien?

   

  Mijn naam is Yvonne van den Akker, 48 jaar.voorwaarden 250

  In 1999 heb ik de opleiding Klinische Psychologie afgerond in Nijmegen. Vervolgens heb ik mij verdiept in de Chinese geneeswijze. Ik heb opleidingen gevolgd op het gebied van traumaverwerking: EMDR en Mind Eye Power en familieopstellingen en systemisch werk.

  Ruim 20 jaar ben ik werkzaam binnen de werknemerszorg en de revalidatie. Ik heb mij gespecialiseerd in burn-out, rouw, trauma en chronische pijnklachten (SOLK).

  Ik werk gefocussed en resultaatgericht door middel van het aanbieden van kwalitatieve en op maat gemaakte trajecten. Met als basis cognitieve therapie heb ik mij doorontwikkeld en geleerd breder te kijken. Mijn wetenschappelijke kennis zet ik op een betrokken, menselijke manier in. Ik geloof in reflectie en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, gebruik protocollen wanneer ze helpen en ben vindingrijk in het inzetten van een mix van technieken.
  Belangrijke drijfveren van mij zijn zingeving en het onderbewuste bewust maken, zodat verandering mogelijk wordt.
   
   
   
  Tara Consult verbindt zich aan een aantal voorwaarden en reglementen:voorwaarden 250
  • Algemene Voorwaarden
  • Privacy reglement
  • Klachten- en geschillenreglement
  • Ethische beroepscode voor psychologen (NIP
  • Beroepseed (NFG)
  • Tuchtrecht (RCBZ)
  • Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)
  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  De documenten waarin het bovenstaande beschreven is zijn allemaal ter inzage voor cliënten en opdrachtgevers beschikbaar.

   

  Client tevredenheid 

  Wij hechten veel waarde aan onze kwaliteit van dienstverlening. Die wordt continu gemeten via tevredenheidsonderzoeken. De gemiddelde client tevredenheid over ons psychologen team was gemiddeld over de afgelopen 6 jaar een 8,7 en de gemiddelde klant tevredenheid (bedrijven en overige opdrachtgevers) 8,3.

   

  Meer informatie voor werkgevers over de mogelijkheden van psychologische begeleiding kunt u vinden via https://www.taraconsult.nl/

   

  Bij langdurige afwezigheid van één van onze psychologen maken wij gebruik van een waarnemensregeling.

  De werkwijze bij klachten over behandeling of begeleiding volgens de wkkgz wordt hier beschreven.