Re-integratie naar werk

  Re-integratie naar werk is meestal gericht op terugkeer naar de eigen functie. Dat is meestal al mogelijk binnen 6-8 sessies, met volledig herstel binnen 2-3 maanden.

  Bij mentaal verzuim van meer dan 2 maanden en zonder enig herstel wordt onnodig veel tijd en geld verloren. Je wordt niet beter door langer thuis te zitten. Bij langdurig verzuim is het essentieel om zo snel mogelijk in gesprek te re integratie naar werk 550gaan over de werkelijke oorzaken. Alleen dan zijn er ook snelle en blijvende oplossingen mogelijk. Belangrijk is om de afstand tot het werk niet te groot te laten worden en waar mogelijk deze verbinding te herstellen en weer werkritme op te bouwen, eventueel op een andere plek en met andere taken.

  Bij mentaal verzuim door werk gerelateerde problemen blijkt regelmatig dat iemand al langere tijd niet op de juiste plek of functie zit. Dan is het goed om dit op tijd te onderkennen en loopbaanbegeleiding in een andere richting te krijgen. Het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan kan ook deel zijn van het re-integratietraject.

  Regelmatig overleg en afstemming met leidinggevende, HR, bedrijfsarts of casemanager is onderdeel van een effectieve re-integratie naar werk. Het traject wordt vaak afgesloten met een eindgesprek tussen werknemer, leidinggevende en psycholoog. Daarin worden concrete afspraken gemaakt om nieuw verzuim te voorkomen.

  Psycholoog Nijmegen biedt re-integratie begeleiding vanuit werkloosheid, ziektewet of arbeidsongeschiktheid.

  Kernvragen bij re-integratie

  In alle gevallen staan de vragen centraal:

  • Wat is uw eigen aandeel in het verzuim?
  • Wat zijn uw eigen valkuilen en kwaliteiten? 
  • Waar ligt uw bezieling?
  • Welk werk past het beste bij u?
  • Hoe kunt u dat het beste realiseren?

  Klik hier voor meer informatie over re-integratie naar werk